Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Niewykorzystana pomoc materialna dla uczniów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gminy nie potrafią spożytkować pieniędzy na pomoc dla najuboższych uczniów – wynika z kontroli NIK-u. Rośnie odsetek zwracanych do budżetu państwa niewykorzystanych środków na ten cel.

W 2010 roku nie wykorzystano 16 proc. środków przeznaczonych na pomoc materialną. Najgorzej jest z wykorzystaniem pieniędzy z Rządowego Programu „Wyprawka szkolna": tu nie wykorzystano aż 38 %.

W części gmin stypendia docierają do uczniów dopiero po trzech, a nawet czterech miesiącach od rozpoczęcia nauki. Aż 68 proc. skontrolowanych gmin opóźniało wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

Samorządy mają także problem ze wspieraniem uczniów zdolnych. Z 19 skontrolowanych gmin aż 8 w ogóle nie przewidziało funduszy na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Serwis Samorządowy PAP, 23.11.2011
A.B./A.D., 23 listopada 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży