Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Niepokoje w związku z likwidacją szkół

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do końca lutego samorządy musiały wskazać, które szkoły i przedszkola planują zamknąć. Według danych zebranych przez dziennikarzy w kuratoriach do likwidacji przewidzianych jest 1500 szkół, przedszkoli, burs i młodzieżowych schronisk – podaje Gazeta Wyborcza.

Według kuratorów większość wśród likwidowanych szkół stanowią licea profilowane i szkoły dla dorosłych, czyli technika i licea uzupełniające. Zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty, która wchodzi w życie we wrześniu 2012 r., szkoły te przestają istnieć, więc najczęściej były "wygaszane" - to znaczy nie było do nich już naboru i tegoroczna likwidacja jest tylko potwierdzeniem stanu faktycznego. Jako przyczynę likwidacji szkół podaje się także niż demograficzny.

Według ZNP, ta niespotykana w poprzednich latach skala likwidacji placówek oświatowych świadczy o tym, że mamy do czynienia z procesem demontażu publicznej edukacji, który budzi uzasadniony społeczny niepokój.

W tej sytuacji Związek postuluje przywrócenie kuratorowi oświaty uprawnień w zakresie skutecznego opiniowania uchwał dotyczących likwidacji szkół i placówek oświaty. ZNP w specjalnym liście do premiera Donalda Tuska zaapelował o natychmiastowe „podjęcie działań w celu ochrony edukacji publicznej” i już w połowie lutego poprosił o spotkanie Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami ZNP; zwrócił się do minister edukacji Krystyny Szumilas z wnioskiem o pilne spotkanie ws. likwidowanych szkół.

ZNP podkreśla, że bezpłatna oświata publiczna prowadzona przez samorządy stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, a państwo jest zobowiązane dbać o jej powszechną dostępność oraz wysoką jakość.

Niepokój związany z likwidacją szkół i przedszkoli wyraża także Rzecznik Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz skierowała do Minister Edukacji Narodowej pismo w tej sprawie. Powołała się na liczne wnioski rodziców, uczniów oraz nauczycieli, którzy proszą o interwencję i pomoc w walce o utrzymanie przedszkoli i szkół.

„Przywoływane przez organy prowadzące przyczyny decyzji o ich likwidacji lub przekształceniu wskazują na istnienie problemu systemowego, nie tylko zaś, jak do tej pory, lokalnych trudności finansowych i demograficznych na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego" - wskazuje prof. Lipowicz.

Likwidacja placówek oświatowych, prowadzona jest nie jako planowa reorganizacja sieci szkół, ale jako jednorazowa decyzja wymuszona potrzebą oszczędności, może mieć negatywny wpływ na realizację konstytucyjnego prawa do nauki.

Rzecznik przytacza argumenty samorządów, m.in. wzrastające koszty pracy nauczycieli, mniejszą liczbę uczniów, za niskie subwencje z budżetu centralnego. Zwraca przy tym uwagę, że likwidacja placówek dokonywana z uwzględnieniem wyłącznie potrzeb obecnych roczników wpłynie negatywnie na przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków, zniechęci także rodziców do posyłania młodszych dzieci do szkoły w okresie przejściowym.

Zdaniem Pani Rzecznik część decyzji o likwidacji szkół wydaje się służyć przede wszystkim oszczędnościom wynikającym z pozbawienia kadry pedagogicznej części uprawnień z ustawy Karta Nauczyciela.

Serwis Samorządowy PAP 28.02.2012, ZNP, 5.03.2012, Gazeta Wyborcza, 6.03.2012
A.B./A.D., 5 marca 2012

Zobacz też:
Likwidacja szkół (luty 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży