Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Niepokoje o przyszłość szkół specjalnych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do ZG ZNP napływają liczne protestów nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych, dotyczące planowanych przez MEN zmian w ustawie o systemie oświaty w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Solidarność na swoich stronach zamieszcza informację o spotkaniu z minister Włodkowskim w tej sprawie.

Propozycje zmian dotyczących kształcenia uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych były przedmiotem opiniowania przez środowisko wiosną ubiegłego roku. Opinia ZNP, opracowana na podstawie tych uwag, była zdecydowanie negatywna. Według ZNP, opiniowany ostatnio projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, nie wnosi żadnych rewolucyjnych zmian w zakresie funkcjonowania szeroko rozumianego szkolnictwa specjalnego. Już od lat można tworzyć oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych, nie jest to więc żadna nowość wprowadzana tą nowelizacją.

ZNP, zgadzając się z postulatami dotyczącymi niekorzystnych skutków wprowadzanych już stopniowo zmian, prosi wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców o kierowanie protestów nie tylko do ZNP, lecz również do Ministerstwa Edukacji Narodowej i/lub Prezesa Rady Ministrów.

Tymczasem 18 kwietnia, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pułtusku, odbyło się spotkanie podsekretarza stanu MEN Zbigniewa Włodkowskiego z dyrektorami szkół i ośrodków specjalnych, którego tematem były projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty - szczególnie niepokojące pedagogów zajmujących się dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Minister Włodkowski przedstawił założenia do projektu ustawy w odniesieniu do szkół i placówek kształcenia specjalnego, usiłując rozwiać obawy nauczycieli. Przedstawiciele MEN zapewniali, że nowelizacja ustawy nie spowoduje likwidacji szkolnictwa specjalnego, której obawiają się nauczyciele, a to co proponuje MEN to kosmetyczne poprawki i usprawnienie tego, co już funkcjonuje.

Nauczycielska „Solidarność”, nie do końca przekonana, przekazała 4 tysiące podpisów zebranych wśród nauczycieli i rodziców pod raportem negatywnie oceniającym propozycje MEN.

ZNP, 21.04.2011, NSZZ „Solidarność”, 20.04.2011
A.B./A.D., 21 kwietnia 2011

Zobacz też:
(czerwiec 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży