Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Niejawne średnie z egzaminów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Część Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych nie ujawnia średnich z egzaminów zewnętrznych.

W marcu zaczynają się sprawdziany po szóstej klasie, po nich następują egzaminy gimnazjalne i maturalne. Jak pisze Gazeta Prawna, dla rodziców i uczniów wybierających kolejną szkołę, średnia ocen uzyskanych na egzaminach to ważne kryterium. Tymczasem część Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych nie publikuje średnich ocen. Zdaniem Gazety Prawnej, OKE naruszają prawo dostępu do informacji publicznej.

Krzysztof Konarzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wyjaśnia, że Komisje Okręgowe to instytucje niezależne, którym nie może nic nakazać. Grzegorz Żurawski, rzecznik resortu edukacji, dodaje, że przygotowanie zestawień innych niż standardowe sprawozdania zawierające m.in. średnie wyniki egzaminów zewnętrznych nie jest obligatoryjne. Resort edukacji przestrzega też rodziców przed traktowaniem takich danych jako jedynego kryterium wyboru szkoły. „O wiele więcej informacji o jakości pracy szkoły daje tzw. edukacyjna wartość dodana” – twierdzi Żurawski. Tzw. EWD można sprawdzić na stronie www.cke.scholaris.pl, ale tylko dla gimnazjów. MEN chce, by już niedługo takie narzędzie zaczęło funkcjonować także dla szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych.

Gazeta Prawna, 10.03.2010
A.B./A.D., 10 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży