Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Niejasne zasady rozliczeń kosztów utrzymania przedszkolaków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN informuje, że nie będzie doprecyzowania przepisów o zwrocie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę.

Problem dotyczy głównie gmin wiejskich, sąsiadujących z miastami. Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że gmina w której dziecko mieszka, zwraca koszty edukacji przedszkolnej gminie, w której dziecko chodzi do przedszkola. Przepisy są precyzyjne jedynie w przypadku przedszkoli niepublicznych. MEN przyznaje, że w przypadku przedszkoli publicznych przepisy nie precyzują kwestii zwrotu kosztów, nie planuje jednak zmian.

„Z obowiązujących przepisów prawa nie wynika zakaz zawierania porozumienia w przedmiocie zwrotu przez gminę, która jest miejscem zamieszkania dziecka, kosztów jego utrzymania w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego" - wyjaśniał wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki, odpowiadając na interpelację poselską w tej sprawie.

Serwis Samorządowy PAP, 21.03.2012
A.B./A.D., 21 marca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży