Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nieformalne spotkanie ministrów edukacji Unii Europejskiej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Aktywne obywatelstwo było głównym tematem nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów UE do spraw Edukacji, w którym uczestniczyła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. Ministrowie dyskutowali o najważniejszych kompetencjach - wiedzy, umiejętnościach i postawach - oraz wartościach, które młodzi obywatele muszą nabyć, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku; podkreślali przy tym znaczenie kompetencji przedsiębiorczości i umiejętności finansowych. Jak powiedziała minister Katarzyna Hall, w edukacji obywatelskiej sprawą zasadniczą jest przeniesienie akcentów z przekazywania wiedzy o społeczeństwie na kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich. „Zadaniem edukacji szkolnej jest budzenie w młodych ludziach wrażliwości społecznej i solidarności, wiary we własne siły, gotowości angażowania się, uczenie pracy zespołowej i udziału w życiu publicznym. Polska dokłada starań, by szkoły współpracowały z organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi, utrzymywały kontakty z samorządem lokalnym i innymi instytucjami publicznymi” - stwierdziła minister Katarzyna Hall. Ministrowie ds. edukacji podkreślili, że współpraca na forum UE, wymiana doświadczeń, upowszechnianie skutecznych rozwiązań, udział w edukacyjnych programach UE i możliwość korzystania z europejskich funduszy strukturalnych przyczyniają się do rozwoju aktywnego obywatelstwa w poszczególnych krajach europejskich i na całym kontynencie.

MEN, 30 marca 2011
A.R./A.D., 30 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży