Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nie trzeba sporządzać sprawozdania o zatrudnieniu EN-3

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
4 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009. Zgodnie z treścią rozporządzenia, ustanie obowiązek sporządzania sprawozdania o zatrudnieniu EN-3 jako źródła danych o zatrudnieniu nauczycieli. W związku z rezygnacją ze sprawozdania EN-3 wszystkie dane o nauczycielach do celów administracyjnych i statystycznych czerpane będą z systemu informacji oświatowej.

MEN, 10 września 2009
A.R./A.D., 10 września 2009

Zobacz też:
MEN opracowuje założenia do projektu ustawy o SIO

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży