Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nie będzie zerówek w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W szkołach podstawowych od września 2012 mają przestać funkcjonować zerówki – pisze Gazeta Prawna. Zamiast tego będą mogły powstawać zespoły lub grupy szkolno-przedszkolne. To jedna ze zmian, jaką przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która została skierowana do konsultacji społecznych.

Rzecznik MEN, Grzegorz Żurawski przypomina, że projekt zawiera przepisy przejściowe, które pozwolą na przekształcenie się oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych w przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego. Tłumaczy także, że proponowana zmiana wynika ze zgłaszanych przez samorządy problemów w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach. Muszą one być bowiem otwarte w czasie ferii oraz wakacji, kiedy szkoły są zamknięte i nauczyciele nie pracują. Gminy mają więc problem m. in. z ustalaniem prawa pedagogów uczących w szkolnych zerówkach do czasu wolnego.

Zgodnie z wyjaśnieniem MEN w przedszkolach nie są przewidziane ferie zimowe i letnie. Funkcjonują więc przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez gminę na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Tę samą zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Dziennik Gazeta Prawna, 28.04.2011
A.B./A.D., 28 kwietnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży