Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nie będzie repetowania za złe zachowanie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall zapowiada, że najpóźniej w maju podpisze rozporządzenie, które zniesie repetowanie za złe zachowanie.

Powtarzanie roku za złe zachowanie wprowadził minister Roman Giertych, który w kwietniu 2007 r. wydał rozporządzenie, że uczeń, który otrzymał na koniec roku szkolnego drugą z rzędu naganną ocenę z zachowania, może być decyzją rady pedagogicznej pozostawiony na drugi rok w tej samej klasie. A jeśli otrzymał trzecią z kolei naganną notę z zachowania, to bezwarunkowo powtarza rok. Pod koniec bieżącego roku szkolnego taka sytuacja może pojawić się po raz pierwszy. Nauczyciele i nauczycielki już informują o tym zagrożonych.

MEN chce, by nowe przepisy weszły w życie wraz z nowym rokiem szkolnym – od 1 września 2010 r. Minister Hall mówi „Rzeczpospolitej", że „nie widzi merytorycznego powodu", by pozostawiać ten przepis. „Nie ma powodu, żeby ucznia, który ma dobre oceny, ale źle się zachowuje, pozostawiać na następny rok w tej samej klasie, by nudził się i jeszcze bardziej rozrabiał” –uważa Hall. Dodaje jednak, że zmiana będzie jeszcze konsultowana.

Rzeczpospolita, 21.01.2010
A.B./A.D., 21 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży