Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Negocjacje rządu ze związkami zawodowymi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Kolejna tura rozmów MEN ze związkami zawodowymi odbyła się 9 lipca. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, strona rządowa przedstawiła symulację dotyczącą nowego systemu emerytalnego, pokazującą związek wysokości przyszłej emerytury w stosunku do wieku życia i przepracowanych lat.

Rząd przedstawił również projekt wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli przy nowej, zwiększonej kwocie bazowej dla nauczycieli stażystów. Był to postulat związków zawodowych zgłoszony już podczas pierwszej tury negocjacji. Przy zgodzie, co do podwyższenia kwoty bazowej dla stażystów do 100 proc., ZNP w dalszym ciągu oczekuje wzrostu wskaźnika dla nauczycieli dyplomowanych. W nowej propozycji rządowej zaproponowano, aby średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wyniosło 111 proc. kwoty bazowej, mianowanego 144 proc., dyplomowanego 184 proc. Oznacza to, że średnia płaca nauczyciela stażysty wzrośnie o 586 zł, kontraktowego o 413 zł, mianowanego o 316 zł. natomiast dyplomowanego o 381 zł.

W wyniku rozmów ustalono, iż tak jak dotychczas, rozporządzenie płacowe, które określa wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, będzie przedmiotem uzgodnień pomiędzy stroną związkową a rządową. Początkowo rząd chciał zapisać rozstrzygnięcia płacowe w ustawie.
Na spotkaniu przyjęto też kilka ustaleń dotyczących między innymi: przygotowania danych o czasie pracy nauczycieli, struktury wynagradzania, liczby nauczycieli pracujących w określonych placówkach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Głos Nauczycielski, MEN, 9.07.2008
I. D./A. B., 9 lipca 2008

Zobacz też:
Rozmowy przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży