Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nauczyciel, nauczycielka gimnazjum będzie musiał/musiała mieć tytuł magistra

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli od nowego roku szkolnego osoby ubiegające się o pracę nauczyciela w gimnazjum będą musiały posiadać ukończone studia magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne.

Ze spełnienia tych wymogów zwolnione są osoby prowadzące pozalekcyjne i pozaszkolne zajęć wychowania fizycznego, które posiadają świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora.

W projekcie odstąpiono też od wymogu posiadania wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Głos Nauczycielski, 7.05.2015
A.B. , 7 maja 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży