Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nauczanie języków obcych w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Uczeń opuszczający szkołę ponadgimnazjalną ma znać dwa języki obce, w tym język angielski – powiedział Zbigniew Marciniak na konferencji prasowej.

Nauka języków obcych rozpocznie się w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a drugiego języka w gimnazjum. Do programu wprowadzony zostanie sześciostopniowy opis biegłości językowej zgodnego z zaleceniami Rady Europy. Nowa podstawa programowa zakłada, że na zakończenie szkoły podstawowej uczeń będzie się posługiwał językiem obcym na poziomie A1 a uczeń, który zda maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym będzie się nim posługiwał na poziomie B2. Pozostałe zmiany to przede wszystkim zapewnienie kontynuacji nauki języka obcego od pierwszej klasy podstawówki aż do matury i zastąpienie podziału klasowego na grupy podzielone pod względem poziomu zaawansowania.

„Chcemy położyć nacisk na warunki, w jakich będą uczyć się dzieci, szczególnie w szkole podstawowej, gdzie chcemy im zaszczepić pasję do nauki języków. Bardzo ważnym elementem będzie na przykład zapewnienie komputerów z dostępem do internetu w każdej sali lekcyjnej” – dodała Joanna Gregorczyk, współtwórczyni nowej podstawy programowej dla języków obcych. Uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej naukę języków obcych w nowym systemie rozpoczną od września tego roku a pierwszoklasiści z gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010.

MEN, 25.07.2008
I. D., 25 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży