Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nasz Elelementarz: kolejne części trafiają do szkół, MEN informuje, co robić w razie zniszczenia

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN przypomina, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Równocześnie MEN informuje dyrektorki i dyrektorów szkół, że rozpoczęło się dostarczanie drugiej części podręcznika „Nasz Elementarz” w wersji standardowej. Najpóźniej do 31 października br. do szkół powinny dotrzeć zamówione egzemplarze. Od 18 października br. dostawca przesyłki będzie mógł odnotować fakt jej dostarczenia w aplikacji internetowej, a następnie analogicznie jak podczas dostarczania pierwszej części, dyrektorzy są zobowiązani do potwierdzenia odbioru podręcznika ze wskazaniem liczby otrzymanych egzemplarzy.

Dostarczanie podręczników zaadaptowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych rozpocznie się w pierwszej połowie listopada br.

MEN, 17.10.2014
A.B., 17 października 2014

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży