Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nagroda „za bycie człowiekiem”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Łódzka kurator oświaty, Barbara Kochanowska, planuje nagradzać uczniów „za bycie człowiekiem. Za wrażliwość, serce, za życie wśród ludzi i dla ludzi. Za dostrzeganie potrzeb innych i dzielenie się tym, czym możemy się podzielić”.

Szkoły z województwa łódzkiego będą mogły zgłosić po jednym uczniu. Wyróżnionych zostanie pięciu najlepszych, reprezentujących różne typy szkół. Największe szanse mają uczniowie, którzy "prezentują postawę godną młodego Polaka", pomagają potrzebującym, pracują społecznie, reagują na agresję i krzywdę innych, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły lub "innej placówki oświatowej".

Gazeta Edukacyjna, 7 grudnia 2007
I. D., 9 grudnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży