Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nadzór pedagogiczny według nowych zasad

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Gazeta Prawna” omawia raport MEN, w którym resort według nowych zasad nadzoru, w nowatorski sposób ocenił wytypowane 25 szkół i trzy przedszkola. Od nowego roku szkolnego wszystkie placówki mają być oceniane według nowego systemu. Przewiduje on m.in. ocenę na podstawie ankiet wypełnianych przez rodziców i uczniów. Każda szkoła otrzymuje w ramach raportu ministerstwa 17 ocen w skali od A do E, gdzie A jest najwyższą, a E – najniższą oceną. W nowym systemie oceniane są m.in. aktywność uczniów, respektowanie norm społecznych, kształtowanie postaw, wykorzystywanie informacji o absolwentach.

Wizytatorzy sprawdzają też, czy szkoła ocenia i diagnozuje osiągnięcia uczniów, jak współpracuje ze stowarzyszeniami, muzeami, ośrodkami kultury czy sportu, a także czy nauczyciele tworzą zgrany zespół. Wizytatorzy nie ograniczyli się tylko do ankiet. Przejrzeli również szkolną dokumentację, obserwowali lekcje. Ich raporty zostaną opublikowane na stronach kuratoriów.

24.02. odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie uroczystość wręczenia dyrektorom szkół i przedstawicielom organów prowadzących pierwszych raportów z ewaluacji zewnętrznej. Raporty wręczyła minister edukacji Katarzyna Hall. W spotkaniu wzięli udział kuratorzy oświaty, wizytatorzy oraz eksperci pracujący w projekcie unijnym „Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego”. Jego celem było stworzenie systemu, w którym jasno opisane są wymagania, jakie ma spełniać szkoła, aby można było jej funkcjonowanie uznać za prawidłowe, a wyniki z prowadzonego nadzoru stanowią rzetelną i dającą się porównywać informację dla uczniów, rodziców, organów prowadzących i MEN na temat jakości pracy szkół i placówek.

Dyrektorzy ocenianych szkół twierdzą, że nowy sposób nadzoru jest bardziej obiektywny. Raporty zawierają informacje o pracy szkoły wraz z określonym poziomem spełniania wymagań ustalonych dla szkół i placówek. Z raportami z ewaluacji zewnętrznej będą mogli zapoznać się wszyscy zainteresowani - rodzice, uczniowie i uczennice, społeczność lokalna.

Gazeta Prawna, 24.02.2010, MEN, 24.02.2010
A.B./A.D., 24 lutego 2010

Zobacz też:
Zmieniony system nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły – szanse i zagrożenia

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży