Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nadzór do samorządów?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do 2010 roku niemal cały nadzór nad szkołami przejdzie z kuratoriów oświaty w gestię samorządów terytorialnych. Będą one zobowiązane do przeprowadzania co jakiś czas zewnętrznych audytów jakości pracy szkół. Kontrolować placówki ma grupa niezależnych ekspertów – „Rzeczpospolita” napisała o projekcie, który jest przygotowywany w MEN. Rozmówca gazety dodaje, że samorządy w końcu będą mogły w pełni decydować o tym, co dzieje się w szkołach, które utrzymują. Przekazanie nadzoru samorządom oznacza częściową likwidację kuratoriów oświaty. Przy wojewodach zostaną tylko komórki, które będą sprawdzały, czy samorządy wywiązują się ze swych zadań.

Rzeczpospolita, 7.06.2008
I. D., 7 czerwca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży