Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Na Śląsku Opolskim 90% dzieci korzysta z wychowania przedszkolnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jest to najwyższy odsetek w Polsce, dorównuje krajom Unii Europejskiej – Serwis Samorządowy PAP publikuje wywiad z Ireną Koszyk, naczelnikiem wydziału oświaty w Opolu: „Wynika to z infrastruktury i polityki poprzedników, którzy częściej przeprowadzali reorganizację sieci przedszkolnej zamiast likwidacji. Włączano przedszkola jednooddziałowe, wcześniej funkcjonujące jako samodzielne jednostki, w strukturę organizacyjną przedszkoli wielooddziałowych jako oddziały zamiejscowe. Łączono przedszkola i szkoły w zespoły. Gminne przedszkola przekazywano też, po likwidacji, do prowadzenia osobom fizycznym bądź stowarzyszeniom. Zmiany tego typu przyniosły gminom wymierne korzyści finansowe, nie powodując zmniejszenia dostępu do edukacji przedszkolnej. Potrzeba rozsądnego planowania z wiedzą ekonomiczną i społeczną, analizy tego, co się dzieje w Europie, na świecie i co może do Polski dotrzeć, a nie tylko patrzenia w perspektywie roku czy dwóch. W roku szkolnym 2008/2009 w gminie Głuchołazy było prawie 70% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w Strzelcach Opolskich – 90%, a w Opolu prawie 95%.” – mówi Irena Koszyk. Odpowiadając na pytanie o przygotowanie gmin do obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat, stwierdza: „Jest obawa społeczna. Gminy muszą zdiagnozować na własnym terenie, jakie jest przygotowanie szkół. Mamy obecnie niż demograficzny i miejsca w szkołach podstawowych są niewykorzystane. To byłoby racjonalne, że dzięki sześciolatkom one się wypełnią. Będzie subwencja na sześciolatki, także i płace nauczycieli byłyby sfinansowane. Pozostaje kwestia doskonalenia nauczycieli, bo mocno w kształceniu nauczycieli zaniedbana jest psychologia rozwojowa dziecka. Organ prowadzący mógłby prowadzić taką politykę zbliżenia nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych do kadry dydaktycznej przedszkoli, do poznawania specyfiki tego poziomu edukacyjnego.”

Serwis Samorządowy PAP, 3.03.2009
A.D./A.B., 3 marca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży