Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Na czas meczów Euro 2012 można będzie zawiesić zajęcia w szkole

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jest już gotowa nowelizacja rozporządzenia umożliwiająca samorządom podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć z uwagi na imprezy masowe. Zmiana została przygotowana z myślą o EURO 2012.

Mowa o nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Jak zapowiadał resort wprowadzone mają być do niego przepisy pozwalające na zawieszenie zajęć przez organ prowadzący (lokalny samorząd) i dyrektora szkoły na pewien czas w związku z wydarzeniami ogólnopolskimi i międzynarodowymi o charakterze masowym, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów, uniemożliwić dotarcie do szkoły i placówki lub powrót z niej, a także organizację zajęć w szkole i placówce.

Minister Katarzyna Hall, informując o projekcie nowelizacji, podkreśliła także, że informacje jakoby resort edukacji planował skrócenie roku szkolnego z uwagi na EURO 2012, to plotki.

Gazeta Prawna, 3.03.2011
A.B./A.D., 3 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży