Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Mniej uchwał o likwidacji szkół

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według stanu na 14 lutego br. samorządy chcą zlikwidować 83 szkoły czyli znacznie mniej niż w latach ubiegłych - poinformował w Sejmie wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki. W tej liczbie 49 uzasadnionych jest brakiem uczniów w szkołach, szkoły od września są puste.

Termin podjęcia decyzji o likwidacji szkół upływa ostatniego dnia lutego. W latach ubiegłych wiele uchwał podejmowanych było tuż przed tym terminem.

Głos Nauczycielski, 20.02.2015
A.B. , 20 lutego 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży