Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Mirosław Sielatycki nowym podsekretarzem stanu w MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na wniosek Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej, z dniem 21 kwietnia 2010 roku, Prezes Rady Ministrów powołał pana Mirosława Sielatyckiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zastąpił on odwołanego ze stanowiska Krzysztofa Stanowskiego.

Mirosław Sielatycki będzie odpowiadał za współpracę międzynarodową, w tym za oświatę polonijną oraz koordynację współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy i z organizacjami międzynarodowymi, za promocję języka polskiego za granicą oraz za współpracę z sektorem pozarządowym. Podlegać mu będą departamenty: współpracy międzynarodowej oraz komunikacji społecznej.

Mirosław Sielatycki jest nauczycielem dyplomowanym, edukatorem, koordynatorem i trenerem w wielu programach edukacyjnych. Jest autorem podręczników i pomocy dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości, geografii i stosunków międzynarodowych, a także publikacji edukacyjnych dotyczących zarządzania w oświacie, edukacji europejskiej, międzykulturowej, ekonomicznej i ekologicznej. Jest również twórcą programów współpracy polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej, polsko-izraelskiej oraz w obszarze praw człowieka.

Ukończył geografię ekonomiczną na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego i studia podyplomowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektami w administracji publicznej, zarządzania placówką doskonalenia nauczycieli oraz zarządzania projektami unijnymi.

W latach 1983–1997 był nauczycielem geografii w VI LO im. T. Reytana w Warszawie. Od 1992 do 1997 pełnił funkcję doradcy metodycznego w warszawskiej placówce doskonalenia nauczycieli, a w 1998 roku został zastępcą dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN). W latach 1999–2006 zajmował stanowisko dyrektora CODN.

Od 1990 do 1998 roku z ramienia Komitetu Obywatelskiego był radnym w podwarszawskiej gminie Piastów, m.in. sprawował funkcje zastępcy przewodniczącego rady gminy, członka zarządu miasta, przewodniczącego komisji oświaty.

Od 2007 roku Mirosław Sielatycki pracował jako zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

W 2006 roku Roman Giertych zwolnił Mirosława Sielatyckiego ze stanowiska dyrektora CODN, każąc go w ten sposób za to, że CODN wydał polską wersję poradnika Rady Europy „Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”. Sprawa ta stała się jednym z najgłośniejszych skandali z czasów sprawowania przez Romana Giertycha funkcji Ministra Edukacji. W 2008 roku sąd apelacyjny w Warszawie orzekł, potwierdzając wcześniejszy wyrok sądu pierwszej instancji, że zwolnienie to było niesłuszne i niezgodne z prawem i przyznał byłemu dyrektorowi CODN odszkodowanie za dyskryminację ze względu na przekonania.

MEN, 21 kwietnia 2010
A.R./A.D., 21 kwietnia 2010

Zobacz też:
Sąd apelacyjny potwierdza: Mirosław Sielatycki odwołany niesłusznie
CODN - aktualizacja
„Kompas” – kolejny odcinek zakazanej książki

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży