Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Minister w Brukseli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Roman Giertych wziął udział w spotkaniu ministrów edukacji Unii Europejskiej w Brukseli 25 maja 2007 roku.
Wygłosił tam przemówienie, w którym przypomniał o konieczności wychowywania młodzieży w duchu prawa naturalnego, patriotyzmu, dziedzictwa religijnego. Przytoczył idee programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Pełen tekst wystąpienia zamieszczony jest na stronie internetowej MEN.
I. D., 27 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży