Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Minister Katarzyna Hall podpisała porozumienia z ZHP

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
23 maja w Tczewie, w czasie uroczystości zakończenia XXVI Harcerskiego Rajdu „Rodło”, zorganizowanej przez Gdańską Chorągiew ZHP, minister Katarzyna Hall podpisała porozumienie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, nawiązujące do 100-letniej tradycji współpracy polskiej szkoły i Związku Harcerstwa Polskiego. Porozumienie podpisano w dziewięćdziesiątą dziewiątą rocznicę wydania przez założyciela harcerstwa Andrzeja Małkowskiego pierwszego rozkazu powołującego we Lwowie drużyny harcerskie. Motywacją do odnowienia porozumienia jest wiele przykładów efektywnej współpracy polskich szkół ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w realizacji programu wychowawczego. Minister Katarzyna Hall podkreśliła, że skuteczność wychowania harcerskiego widać zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych: „Dziękuję wam za to, że w ostatnim czasie, gdy przeżywamy takie dramatyczne dla kraju chwile jak katastrofa pod Smoleńskiem czy obecna powódź, jesteście zawsze tam, gdzie jest taka potrzeba, gotowi służyć pomocą”.

Porozumienie określa zasady współdziałania Ministra Edukacji Narodowej ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie realizacji celów określonych w art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Podejmowane działania realizowane będą poprzez harcerskie przedsięwzięcia, programy i projekty edukacyjne, jak również współdziałanie terenowych jednostek organizacyjnych ZHP z kuratoriami oświaty, szkołami i placówkami oświatowymi.

MEN, 24 maja 2010
A.R./A.D., 24 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży