Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Miejsce w przedszkolu tam gdzie rodzice płacą podatki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Serwis Samorządowy PAP przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty samorządy mają czas na podjęcie nowych uchwał dotyczących opłat za przedszkola do końca sierpnia 2011 roku. Z kolei Gazeta Prawna pisze, że gminy zaostrzają system rekrutacji do przedszkoli.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która wejdzie w życie 1 września. Nowelizacja zakłada, że wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar co najmniej pięciu godzin oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych będą ustalały rady gmin w formie uchwał. W nowelizacji zapisano, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez gminę, ale nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Analogiczne rozwiązania obowiązywać będą także w publicznych tzw. innych formach wychowania przedszkolnego. W czasie bezpłatnym ma być realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Tymczasem gminy zaostrzają systemy rekrutacji do przedszkoli. Zdarza się, że wymagają od rodziców, by składając wniosek o przyjęcie dziecka, przedstawiali jednocześnie dokumenty RMUA czy PIT. To ma potwierdzić, że są zatrudnieni i płacą podatki w gminie, która ma zapewnić ich dzieciom opiekę.

Jak podaje Gazeta Prawna, gminy, które mają problem z zapewnieniem opieki dzieciom, nie chcą finansować dzieci „obcych”. PIT jest wygodnym narzędziem weryfikowania tego, gdzie rodzice płacą podatki.

Procedury te nie podobają się jednak rzecznikowi praw dziecka, który kilka dni temu wystąpił go generalnego inspektora ochrony danych osobowych z pytaniem, czy te praktyki nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. GIODO sprawy jeszcze nie rozpatrzył. Ale samorządowcy już bronią swoich procedur.

Kryteria regulujące przyjmowanie dzieci do przedszkoli publicznych określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci 6- i 5-letnie. W dalszej kolejności przyjmowane są dzieci wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca oraz te, których rodzice mają orzeczoną niepełnosprawność, oraz umieszczone w rodzinach zastępczych. Przy rekrutacji gmina może wymagać dodatkowych dokumentów, np. druku ZUS RMUA potwierdzającego zatrudnienie, zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego miejsce zamieszkania i opłacanie podatków lub zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego.

W przypadku gdy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, gmina, gdzie mieszkają rodzice dziecka, ma obowiązek dofinansowania jego pobytu w tym przedszkolu. Dotyczy to też przedszkola prywatnego.

Serwis Samorządowy PAP, 16.08.2010, Gazeta Prawna, 17.08.2010
A.B./A.D., 16 sierpnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży