Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
8 września na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. UNESCO uhonorowało osoby i instytucje mające szczególne zasługi dla upowszechnienia dostępu do edukacji na świecie. Na liście wyróżnionych znaleźli się: Republika Zielonego Przylądka, Niemcy, Nepal, Egipt, Malawi i Kolumbia za realizowane na swoim terenie programy edukacyjne.

UNESCO podaje, że 72 mln dzieci na całym świecie pozbawionych jest dostępu do szkoły, a 759 mln dorosłych nie posiada nawet podstawowego wykształcenia. Postęp w upowszechnieniu dostępu do edukacji jest wciąż niezadowalający – co piąty człowiek jest analfabetą, a 2/3 z nich to kobiety. Tymczasem dostęp do edukacji i alfabetyzacja to podstawowy warunek rozwoju społeczno-gospodarczego. Szkół brakuje przede wszystkim w środowiskach społecznie marginalizowanych, gdzie występują wysokie wskaźniki ubóstwa, dyskryminacja, niepełnosprawność i bariery językowe. Ostatni kryzys gospodarczy przyspieszył negatywne zjawiska. Eksperci ostrzegają, że jego skutkiem będzie m.in. zjawisko „straconego pokolenia” dzieci w najbiedniejszych krajach. W dniach 20-22 września 2010 r. zwołano w Nowym Jorku Szczyt Milenijny Narodów Zjednoczonych, który oceni realizację przyjętych w 2000 r. Milenijnych Celów Rozwoju. Cel nr 3 dotycz upowszechnienia edukacji.

Głos Nauczycielski, 9 września 2010
A.R./A.D., 8 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży