Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Międzynarodowe seminarium na temat wyników PISA 2009

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
10 lutego w Kancelarii Rady Ministrów odbyło się międzynarodowe seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” pt.: „Jak zmieniają się umiejętności uczniów od roku 2000”, na którym prezentowane były wyniki polskich uczniów na tle wyników uzyskiwanych w innych krajach.

Premier Donald Tusk, otwierając seminarium podkreślał znaczenie rozwoju edukacji w rozwoju państwa i stwierdzał, że nie można na niej oszczędzać, jako, że jest kluczem do rozwoju. Michał Boni, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów określił badania PISA 2009 jako test dla reformy roku 1999, potwierdzający jej sukces i zadał pytania o przyszłość: jak powinna zmieniać się edukacja, aby polska gospodarka budowała swoje przewagi konkurencyjne dzięki bogatemu kapitałowi intelektualnemu. Mówił o konieczności wspierania talentów, aby każdemu stworzyć optymalne warunki rozwoju.

„Dziękuję wszystkim tym, których zaangażowanie, pracowitość i pasja sprawiły, że polscy 15-latkowie są tak wysoko oceniani” – powiedziała minister edukacji Katarzyna Hall. Minister Hall podkreśliła, że dobry wynik w międzynarodowych badaniach to efekt reformy edukacji i reformy samorządowej, to skutek odważnych decyzji m.in. wprowadzających gimnazja.

W seminarium uczestniczyli goście z Niemiec, Węgier i Portugalii - omawiali wyniki osiągnięte w ich krajach oraz pokazywali metody dochodzenia do nich. Andreas Schleicher, szef zespołu analiz i wskaźników w Dyrektoriacie do spraw Edukacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju powiedział, że OECD podjęła decyzję o prezentacji badań PISA 2009 w Warszawie ze względu na bardzo dobre wyniki, osiągnięte w tych badaniach przez polskich gimnazjalistów: „Wasz kraj jest jednym z nielicznych na świecie, w których w ostatniej dekadzie wyraźnie poprawił się poziom wiedzy i umiejętności młodzieży.”

We wszystkich dziedzinach badanych przez PISA Polska zajmuje obecnie miejsce w pierwszej jedenastce krajów UE - piąte miejsce w czytaniu, siódme w naukach przyrodniczych i jedenaste w matematyce. Polscy uczniowie zdobyli w PISA 2009 średnio 500 punktów, czyli o 6 punktów więcej niż wynosi średnia dla krajów OECD. Jest to piąty wynik wśród krajów UE, dziewiąty w państwach OECD i dwunasty wśród wszystkich krajów objętych badaniem. OECD opracowało specjalny raport na ten temat oraz film „Jak zrozumieć wyniki polskich uczniów w raporcie PISA 2009”.

„Rzeczpospolita” zamieszcza rozmowę z Michałem Federowiczem, szefem polskiego zespołu PISA i dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych. Federowicz uważa, że aby poprawić wyniki pracy z uczniami zdolnymi potrzebne są takie metody pracy nauczyciela z klasą, które wyzwalają aktywność uczniów. Najlepiej robić to, organizując pracę w małych grupach w trakcie zwykłej lekcji. Za dużo jest tradycyjnych metod: wykładów czy odpytywania uczniów.

Problemem dla gimnazjalistów są np. zadania, w których uczeń ma dwie tezy i musi się zdecydować na wybór jednej z nich, a następnie ten wybór zwięźle uzasadnić. Jedną z przyczyn tego jest siedzenie frontem do tablicy - uczeń rzadko jest konfrontowany z sytuacją, kiedy powinien mieć śmiałość intelektualną i przyjąć postawę bardziej twórczą niż bierną.

Według Michała Federowicza poprawa wyników w badaniach PISA to efekt wprowadzenia gimnazjów. O rok wydłużyło się kształcenie ogólne dla wszystkich. Egzaminy, które kończą gimnazjum, dyscyplinują i dają szansę na lepszą edukację uczniom, którzy mają mniej zapobiegliwe zaplecze rodzinne. Bo wielu gimnazjalistów ma tę świadomość, że poprzez dobry wynik z egzaminu może się wyrwać ze swego środowiska i pójść do lepszej szkoły.

informacja własna, 10.02.2011, Rzeczpospolita, 10.02.2011


A.B./A.D., 10 lutego 2011

Zobacz też:
Sukces edukacyjnej dekady - o wynikach badania PISA 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży