Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN zapowiada przesuniecie wprowadzenia obowiązku szkolnego sześciolatków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN ukazał się komunikat w sprawie proponowanych zmian ustawowych dotyczących sześciolatków.

Według MEN, mimo że większość szkół jest przygotowana na przyjęcie sześciolatków, należy umożliwić wszystkim samorządom dobre przygotowanie. W związku z tym należy o rok wydłużyć okres, w którym to rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu edukacji szkolnej dzieci sześcioletnich.

Tryb i harmonogram posyłania sześcioletnich dzieci do szkół wynika z ustawy o systemie oświaty – ani MEN, ani rząd nie mogą przesunąć terminu wprowadzenia obowiązku szkolnego, o ile sejm nie zmieni istniejących przepisów. Nowemu parlamentowi zostanie zatem przekazana propozycja, zgodnie z którą wszystkie sześciolatki podejmą naukę w szkole od września 2013 roku, od września 2012 roku wszystkie pięciolatki, tak jak obecnie, będą korzystały z edukacji przedszkolnej, od września 2012 roku każde dziecko sześcioletnie, które na podstawie decyzji rodziców nie pójdzie do I klasy, będzie kontynuować edukację przedszkolną w sposób dostosowany do jego potrzeb rozwojowych.

Według MEN od września 2012 roku nastąpi z pewnością dalszy wzrost liczby sześciolatków rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych.

Rodzice także mają prawo wpływać na przyjmowane w szkole rozwiązania organizacyjne dotyczące edukacji ich dzieci. Warto, aby zawczasu z tego prawa korzystali – napisano w komunikacie.

Ministerstwo zapowiada, że nadzór pedagogiczny będzie monitorował współpracę władz samorządu gminnego z rodzicami dzieci i zachęcał do skorzystania z programów i środków rządowych przeznaczonych na wspomaganie tej zmiany.

Konsekwencje planowanego przesunięcia reformy omawia dziennik Gazeta Prawna. Wg jej redaktorów, pięcioletnie dzieci, które w przyszłym roku nie pójdą do szkoły, przez dwa lata będą się uczyły tego samego.

Premier Donald Tusk oznajmił ostatnio, że sześciolatki do szkoły obowiązkowo pójdą dopiero 1 września 2013, a nie 2012 roku. Tymczasem zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie pięciolatki rozpoczęły od tego roku nauczanie w zerówkach, by przygotować się do nauki w szkołach. Teraz okazuje się, że rodzice wcale nie będą mieli obowiązku ich tam posłać, mogą pozostawić je w przedszkolu na przyszły rok. A to oznacza, że przez dwa lata dzieci będą się uczyć tego samego.

MEN, 4.10.2011, Dziennik Gazeta Prawna, 4.10.2011
A.B./A.D., 4 października 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży