Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN w sprawie pomocy dla uczniów i uczennic, dotkniętych powodzią

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN opublikowanych zostało kilka komunikatów, dotyczących pomocy dla szkół z terenów powodziowych oraz pomocy dla uczniów i uczennic.

Pierwszy komunikat dotyczy dofinansowania z 0,6% rezerwy likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych spowodowanych przez powódź. Ze względu na znaczne zniszczenia materialne w obiektach oświatowych, spowodowane przez powódź i podtopienia, które wystąpiły na terenie wielu jednostek samorządu terytorialnego, wstrzymano rozpatrywanie wniosków według „Kryteriów podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010". Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski jednostek samorządu terytorialnego o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 z 0,6 % rezerwy, dotyczące dofinansowania likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły.

Drugi komunikat mówi o dodatkowej pomocy finansowej dla uczniów i uczennic. Rada Ministrów podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci i uczniów, których dotknęła powódź, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Wysokość tzw. zasiłku powodziowego, wypłacanego na dziecko lub ucznia wynosi 1000 zł.

Świadczenie będzie wypłacane tym dzieciom i uczniom, których rodziny zostały zakwalifikowane przez samorząd gminny do otrzymania świadczenia pieniężnego wypłacanego przez władze gminne w wysokości do 6000 zł.

Równocześnie MEN ogłasza nabór ofert na organizację wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią.

MEN, 28.05.2010
A.B./A.D., 28 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży