Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN: projekt rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec pedagogów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Przewiduje on m.in. wprowadzenie rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec pedagogów czyli wykaz osób prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu lub zwolnienia z pracy z zakazem zajmowania stanowisk w oświacie przez okres trzech lat. Rejestr ma być prowadzony przez ministerstwo edukacji, które wydawać będzie zaświadczenia osobom ubiegającym się o zatrudnienie w oświacie. Przedstawienie zaświadczeń o niekaralności obowiązywać będzie także nauczycieli szkół niepublicznych.

MEN domaga się także przyspieszenia postępowań dyscyplinarnych. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ma ustać z upływem 5 lat od popełnienia czynu przez nauczyciela. Według ministerstwa ta zmiana przyczyni się do ograniczenia przewlekłości postępowań dyscyplinarnych. Postępowanie ma obejmować wszystkich pracowników oświaty; dzisiaj z postępowania wyłączone są osoby zatrudnione na mniej niż n ½ etatu.

W projekcie zawarto również zmiany przepisów dotyczące rozszerzenia na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnienie.

MEN, 8.01.2016; Dziennik Gazeta Prawna, 11.01.2016
A.B., 11 stycznia 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży