Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN podsumowuje swoje pierwsze półrocze

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak podaje strona internetowa MEN, Minister Anna Zalewska w wystąpieniu na Radzie Ministrów podkreśliła, że wspólnie z rządem "zrealizowała postulat około 2 mln rodziców przywracając obowiązek szkolny od siódmego roku życia". Od 1 września 2016 r. obowiązkiem szkolnym objęte będą siedmiolatki. Natomiast dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej lub pozostania w przedszkolu – jeśli tak zadecyduje rodzic.

Wśród najważniejszych działań MEN wymienionych przez Minister Annę Zalewską znalazły się m.in.:
Wzmocnienie roli kuratora oświaty: MEN przypomina, że przywrócone zostało weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Organ prowadzący, który chciałby zlikwidować szkołę musi uzyskać pozytywną opinię, czyli mieć zgodę kuratora oświaty.

Koniec godzin karcianych: Ministerstwo zlikwidowało obowiązek realizacji tzw. „godzin karcianych” w dotychczasowej formule. Intencją zmiany, wg Anny Zalewskiej, jest to, by oferta zajęć dodatkowych była lepiej dostosowana do faktycznych potrzeb uczniów, a także ograniczenie biurokracji.

Nowe zasady wypłat nagród za tytuł Profesora Oświaty: wprowadzono przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty. W budżecie na ten cel zabezpieczono prawie pół miliona zł (450 tys. zł).

Zmiana przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli karanych: MEN tworzy rejestr, który nie dopuści do pracy z dziećmi nauczycieli ukaranych najwyższymi karami dyscyplinarnymi. Dane do rejestru będą wprowadzane od 1 września 2016 r. Zaświadczenia z rejestru będą wydawane od 1 stycznia 2017 r.

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: "Uratowaliśmy - pisze MEN na swojej stronie - Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji".

Ogólnopolska debata o systemie oświaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”: przy współpracy z wojewodami i kuratorami oświaty zorganizowano w 16 województwach 17 debat oświatowych. Wzięło w nich udział ponad 6 tys. osób (6100). Dodatkowo w kuratoriach zorganizowano blisko 50 spotkań dotyczących zmian w systemie oświaty.

Eksperci Dobrej Zmiany: do wypracowania wspólnych rozwiązań, podkreśla MEN, zaproszono blisko 2 tys. ekspertów, tzw. Ekspertów Dobrej Zmiany, którzy pracują na spotkaniach w ministerstwie w 16 grupach tematycznych. Do tej pory odbyło się 39 spotkań, w których udział wzięło 810 ekspertów.

Strona internetowa poświęcona debatom: na dedykowanej stronie www.debataoswiatowa.men.gov.pl znalazły się informacje o 35 debatach lokalnych.

MEN podaje, że otrzymał 2100 opinii od Ekspertów Dobrej Zmiany 800 opinii od obywateli.

MEN, 17 maja 2016


Ogólnopolska debata zakończy się 27 czerwca. Wtedy podsumujemy intensywny czas spotkań, rozmów i dyskusji. Poinformujemy, jak ma wyglądać zmiana systemu edukacji.A.D., 17 maja 2016

Zobacz też:
Działania MEN – pół roku rządu Premier Beaty Szydło

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży