Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN podsumowuje czteroletnią kadencję minister Hall

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN Katarzyna Hall podsumowała cztery lata swojej pracy na stanowisku ministra edukacji.

Kluczowe zmiany to wprowadzenie nowej podstawy programowej, obowiązkowej edukacji przedszkolnej 5-latków i obniżenie wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat.

Nowa podstawa programowa, wprowadzana do szkół, zakłada m.in. rezygnację z powtarzania materiału na poszczególnych etapach kształcenia na rzecz ciągłości programowej między gimnazjum a szkołami ponadgimnazjalnymi oraz zwiększenie swobody nauczycieli w dopasowaniu sposobów nauczania uczniów do ich faktycznych zainteresowań i potrzeb. Nauczyciel jest rozliczany z wiedzy i umiejętności swoich uczniów, a nie z przerobienia programu nauczania.

Szkoła zyskała nowe możliwości wychodzenia naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów. Między innymi wprowadzono dodatkowe (tzw. karciane) godziny, które każdy nauczyciel ma poświęcać  na rozwijanie zdolności uczniów lub wyrównywanie ich braków w wiedzy i umiejętnościach. Ma to odciążyć rodziców od pozaszkolnych sposobów dokształcania dzieci.

Wprowadzono obowiązkową  naukę języka obcego od I klasy szkoły podstawowej oraz obowiązkową naukę  drugiego języka obcego w gimnazjum. Wymagane jest kontynuowanie jednego języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych.

W 2010 roku, po 27 latach, przywrócono matematykę jako przedmiot obowiązkowy na maturze, by zwiększyć zainteresowanie uczniów studiowaniem na kierunkach ścisłych i technicznych. Szerzej otwarto polskie szkoły na nowoczesne technologie, m.in. poprzez dopuszczanie podręczników w formie elektronicznej i możliwość prowadzenia wyłącznie dzienników elektronicznych.

Całkowicie odświeżono nauczanie historii, rezygnując z powtarzania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych tego samego materiału. Wprowadzono obowiązkową osobną część egzaminu gimnazjalnego z historii. W szkołach ponadgimnazjalnych zwiększona została liczba godzin tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a na poziomie podstawowym pojawił się nowy przedmiot, „Historia i społeczeństwo”.

Mimo stale obecnej w debacie publicznej krytyki obniżenia wieku szkolnego, rośnie liczba rodziców dobrze oceniających przygotowanie szkół na przyjęcie 6-latków. W badaniach CBOS z roku 2009 i 2011 udział rodziców uważających, że szkoły w ich miejscu zamieszkania są odpowiednio przygotowane do tej zmiany, wzrósł z 30 do 42% w miastach i z 49 do 58% na wsiach.

W grupie 3-5 lat upowszechnienie edukacji przedszkolnej wzrosło od roku 2006/07 aż o 20% (do 64,6% obecnie). Oznacza to, że w tej grupie wiekowej w porównaniu do tamtego okresu w obecnym roku szkolnym w przedszkolach jest aż o 250 tysięcy więcej dzieci. W grupie pięciolatków wzrost był  jeszcze większy i wyniósł 25% (do 81%). 

MEN, 21.06.2011
A.B./A.D., 21 czerwca 2011

Zobacz też:
Subiektywnie o dwóch latach ministerialnej ekipy (luty 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży