Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN planuje częściową likwidację kuratoriów i OKE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN pracuje nad zmianami w ustroju szkolnym. Planuje powołanie nowej instytucję o nazwie Centralny Ośrodek Jakości Edukacji (COJE), którym kierowałby urzędnik państwowy z szerokimi kompetencjami, na wzór np. głównego inspektora sanitarnego albo szefa Służby Celnej.

COJE częściowo nadzorowałby kuratoria oświaty. Zajmowałaby się też olimpiadami przedmiotowymi oraz - ogólnie określonym - "wspieraniem rozwoju szkół". Podlegać mu mają trzy inne instytucje. Najważniejszą z nich byłby Krajowy Ośrodek Egzaminów i Ewaluacji, który miałby powstać na bazie komisji egzaminacyjnych. Miałby on sieć ośrodków regionalnych i odpowiadałby za egzaminy i za to, czym zajmują się dziś wizytatorzy – nadzór nad kształceniem.

COJE ma też zarządzać Ośrodkiem Rozwoju Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z podległymi im centrami. Te instytucje powstaną m.in. z poradni psychologiczno-pedagogicznych i centrów doskonalenia zawodowego. Ich zadaniem będzie wspieranie szkół, np. w tworzeniu programów wychowawczych.

Według planów MEN kuratorzy oświaty pozostaną - tyle że z okrojonymi kompetencjami. Mają zostać włączeni w ścisłe struktury urzędów wojewódzkich. Włączenie kuratoriów w struktury urzędów wojewódzkich to element planowanej przez rząd konsolidacji administracji, której powodem są m.in. cięcia budżetowe. Będą pilnowali przestrzegania prawa oświatowego w szkołach - dlatego nadal będą zatrudniali część dotychczasowych wizytatorów.

Zmiany MEN chce wprowadzić ostatecznie w 2012 r. Minister edukacji Katarzyna Hall rozmawiała o pierwszych założeniach na spotkaniu kuratorów i szefów OKE 7.10. w Warszawie.

Gazeta Wyborcza, 11.10.2010, Rzeczpospolita, 12.10.2010
A.B./A.D., 11 października 2010

Zobacz też:
MEN łączy dwie placówki w nowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (grudzień 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży