Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN opracowuje założenia do projektu ustawy o SIO

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W MEN trwają prace nad założeniami do projektu ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO). Nowy system ma pomóc w kontrolowaniu realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów. Ma też ułatwić samorządom monitorowanie obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Według informacji resortu „celem nowej ustawy jest stworzenie warunków skutecznego gromadzenia i analizy danych z dziedziny oświaty oraz zastąpienie rozproszonego i kaskadowego sposobu gromadzenia danych systemem on line”.

Nowy system zostanie opracowany w technologii umożliwiającej swobodny przepływ danych między bazami danych zainteresowanych instytucji, co znacznie przyspieszy i uprości całą procedurę gromadzenia i przetwarzania danych. W system informatyczny będą wbudowane gotowe raporty analityczne z możliwością ich dowolnego tworzenia według potrzeb poszczególnych instytucji. Dzięki temu m.in. samorządy mają mieć łatwy dostęp do danych oraz ich przetwarzania.

W nowym systemie będą też zbierane indywidualne informacje o dzieciach objętych wychowaniem przedszkolnym, uczniach i słuchaczach. Zdaniem MEN umożliwi to „skuteczne kontrolowanie realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz ocenę efektywności kształcenia”. Przewiduje się również zmianę w sposobie gromadzenia danych o wynagrodzeniach nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

Założenia do projektu ustawy o SIO rząd ma przyjąć do końca roku.

Serwis Samorządowy PAP, 18.08.2009
A.B./A.D., 18 sierpnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży