Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN odwołało dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
16 września decyzją MEN profesor Krzysztof Konarzewski został odwołany z funkcji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wg ministerstwa, odwołanie wiąże się z potrzebą wprowadzenia bardziej efektywnych metod zarządzania komisją. P.o. dyrektorem CKE będzie dr Tadeusz Mosiek. W komunikacie, przekazanym mediom przez Grzegorza Żurawskiego, rzecznik MEN podkreślił, że resort docenia wkład profesora Konarzewskiego w rozwój systemu egzaminów zewnętrznych i liczy na to, że profesor swoją wiedzą i doświadczeniem nadal będzie wspierać działania MEN na rzecz usprawnienia systemu edukacji.


Jak podał Żurawski, decyzją MEN do odwołania pełnienie obowiązków dyrektora CKE od 17 września przejął dr nauk humanistycznych Tadeusz Mosiek. Dr Mosiek pracuje w CKE od 1999 roku, ostatnio pełnił funkcję kierownika zespołu ds. procedur egzaminacyjnych w CKE.

Prof. Konarzewski był dyrektorem CKE od stycznia 2009 r. Jak mówił wówczas, jednym z głównych celów komisji będzie utrzymanie wysokiego poziomu wymagań wobec uczniów. "Chcemy zachęcić uczniów do staranniejszej pracy i do tego, aby na egzaminach myśleli, a nie jedynie odtwarzali wcześniej wyuczone wiadomości" - mówił wtedy. Podkreślał też, że komisja chce również poprawić jakość oceniania uczniów, a także spowodować, by szkoły przygotowywały uczniów do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. "Szkoła nie może stać się skansenem kanonicznej wiedzy" - akcentował.

Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski jest specjalistą w dziedzinie pedagogiki. Ukończył studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym habilitował się, a w 1993 r. został profesorem nauk humanistycznych. Jest pracownikiem Instytutu Psychologii PAN. Jest także członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Był członkiem Rady Programowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zasiada w Radzie Programowej Centrum Nauki Kopernik. Był kierownikiem i krajowym koordynatorem projektów: "Monitorowanie reformy systemu edukacji" i "Podstawa programowa kształcenia ogólnego: stan obecny i pożądane kierunki zmian". Jest autorem publikacji poświęconych m.in. ocenianiu osiągnięć edukacyjnych.

W rozmowie z PAP prof. Konarzewski nie chciał komentować swojego odwołania. "Traktuję to oczywiście jako porażkę. Nie udało mi się osiągnąć tego, co zamierzyłem. Co dalej? Wrócę do szkolnictwa wyższego, bo na szczęście jest jeszcze popyt na profesorów" – powiedział PAP.

Do głównych zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, określonych w ustawie o systemie oświaty, należy opracowywanie wymagań egzaminacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, przygotowywanie odpowiednich testów, zadań i pytań egzaminacyjnych oraz ich sprawdzanie.

PAP, Gazeta Wyborcza, 17.09.2010
A.D. , 16 września 2010

Zobacz też:
Raport „Przygotowanie uczniów do egzaminu: pokusa łatwego zysku” (marzec 2008)
"Testomania" (kwiecień 2008)
Profesor Konarzewski nowym dyrektorem CKE (styczeń 2009)
Jak ulepszyć maturę i dostosować do nowych programów? (maj 2009)
Dyrektor CKE zmienił polecenia w arkuszach maturalnych (maj 2009)
Nowa koncepcja testów (sierpień 2009)
Co planuje, a czego nie planuje dyrektor CKE (listopad 2009)
Więcej egzaminów w szkołach (grudzień 2009)
Konferencja CKE dotycząca wyników sprawdzianów i egzaminów (sierpień 2010)
Powstaje bank zadań egzaminacyjnych (wrzesień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży