Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN o współfinansowaniu przedszkoli z budżetu państwa

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wiceminister Szumilas odpowiedziała na apel Rzecznika Praw Dziecka do premiera o wprowadzenie współfinansowania przedszkoli z budżetu państwa, poinformowała o możliwościach występowania o dodatkowe fundusze na przedszkola.

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił uwagę, że wstępna kalkulacja nakładów niezbędnych do upowszechnienia wychowania przedszkolnego w Polsce wynosi ok. 2,5-3 mld zł rocznie. Polska jest jednym nielicznym z krajów Unii Europejskiej, w których wczesna edukacja nie jest współfinansowana ze środków z budżetu państwa.

„Zmiana sposobu finansowania przedszkoli, polegająca na subwencjonowaniu edukacji przedszkolnej, musiałaby się wiązać z jednoczesnym zmniejszeniem udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT)” – stwierdziła wiceminister Szumilas i zachęca gminy do ubiegania się o środki unijne na tworzenie przedszkoli i modernizację szkół i przedszkoli. „Wraz z przekazaniem gminom do prowadzenia przedszkoli, zostały zwiększone dochody gmin” – przypomniała wiceminister Szumilas. Jej zdaniem, nie jest oczywiste, że „zmiana polegająca na zastąpieniu najbardziej elastycznego źródła dochodów samorządów, jakim są dochody własne, częścią oświatową subwencji ogólnej przyczyni się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Serwis Samorządowy PAP, 29.03.2010
A.B./A.D., 29 marca 2010

Zobacz też:
Inicjatywa ZNP – kontrpropozycja

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży