Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN negatywnie o finansowaniu przedszkoli z budżetu państwa

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN zamieszczony został projekt „Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”. Dotyczy on nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zakłada m.in. finansowanie przedszkoli z budżetu państwa.

MEN negatywnie opiniuje projekt obywatelski przygotowany przez ZNP. Zdaniem ministerstwa koszty objęcia przedszkoli subwencją oświatową wyniosłyby 17 mld zł rocznie; koszt ponoszony przez samorządy na utrzymanie przedszkoli, po odjęciu opłat rodziców, wynosi 5,65 mld zł. Zdaniem MEN, po ustawowym obniżeniu wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego, gminy uzyskają wolne środki ponieważ edukacja sześciolatków będzie finansowana z budżetu państwa, a nie jak dotąd dochodów własnych gmin. Pieniądze te będą mogły zostać wykorzystane na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach.

W projekcie „Stanowiska…” napisano, że wprowadzenie zmian ustawowych proponowanych przez autorów projektu, musiałoby się wiązać z poważnymi zmianami w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego i wymaga wielu badań i analiz.

W konkluzji czytamy, że projektowane zmiany „nie mogą zostać zaakceptowane przez Rząd, jakkolwiek zasługują na uwagę, co do kierunku proponowanych rozwiązań”.

Projekt opinii został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

BIP MEN, 19.12.2011
A.B./A.D., 19 grudnia 2011

Zobacz też:
Obywatelski projekt ustawy o upowszechnianiu przedszkoli w Sejmie (kwiecień 2008)
Projekt ZNP o finansowaniu przedszkoli z subwencji oświatowej (maj 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży