Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN likwiduje część szkół przy ambasadach, ale dogaduje się ze szkołą w Atenach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN planuje likwidację 16 tzw. szkolnych punktów konsultacyjnych – polskich szkół funkcjonujących przy ambasadach i konsulatach RP za granicą. W punktach konsultacyjnych uczą się dzieci Polaków przebywających za granicą. Dziś pobiera w nich wiedzę ok. 3500 dzieci.

Z analizy MEN wynika, że prowadzenie części tego typu placówek jest nieracjonalne i nie spełnia podstawowych zasad prowadzenia punktów konsultacyjnych.

W połowie czerwca Ministerstwo Edukacji doszło do porozumienia z rodzicami uczniów chodzących do polskiego liceum w Atenach. Dzieci mają się uczyć w dotychczasowym trybie, ale połowę kosztów utrzymania szkoły przejmą na siebie rodzice. To pierwszy przypadek, gdy MEN bezpośrednio dzieli się kosztami utrzymania szkoły publicznej z rodzicami.

Według wstępnych szacunków, do I klasy liceum pójdzie od września 30 uczniów. Z wcześniejszych deklaracji MEN wynikało, że liceum miało radykalnie zmienić swój charakter i przejść na korespondencyjny tryb uczenia. Rodzice i uczniowie ostro zaprotestowali, w efekcie przez kilka dni okupowali budynek liceum.

Głos Nauczycielski, 12.05.2009, Głos Nauczycielski, 17.06.2009
A.D./A.R./A.B., 17 czerwca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży