Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN łączy dwie placówki w nowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister edukacji postanowiła z dniem 1 stycznia 2010 roku połączyć Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie w jedną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
Wszyscy pracownicy CODN i CMPPP z dniem przekształcenia staną się pracownikami nowo utworzonej placówki o nazwie Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warunki ich pracy i płace pozostaną bez zmian.

Obecnie Minister Edukacji Narodowej prowadzi cztery placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim:
- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie (KOWEZiU), który swoją działalność adresuje do nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym, pracujących w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego i ustawicznego
- Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (PCN), które zajmuje się wsparciem nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach polonijnych;
- Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (CODN);
- Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie (CMPPP).

MEN, 11.12.2009
A.B./A.D., 11 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży