Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN: konkurs otwarty na programy doskonalenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłosiło konkurs otwarty „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego” (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie; Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie).

Konkurs ma charakter otwarty: MEN prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób ciągły od 1 kwietnia 2010 (otwarcie konkursu) do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie albo do zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

Dokumentacja konkursowa zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa.

MEN, 1 kwietnia 2010
A.R./A.D., 1 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży