Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN: konkurs na kandydatów na Liderów zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN pojawiło się ogłoszenie o konkursie na kandydatów na Liderów zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w ramach projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III PO KL, Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.3, „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”).

W każdym powiecie ma zostać wybrany co najmniej jeden kandydat na Lidera zmian, który zobowiązany będzie do odbycia szkolenia w terminie wyznaczonym przez MEN oraz zaliczenia testu kompetencji obejmującego zakres szkolenia, po jego zakończeniu. Kandydaci na Liderów zmian przygotowani zostaną w zakresie modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozpoznawania ryzyka wystąpienia u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się i udzielania odpowiedniego wsparcia, a także realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik testu, otrzymają certyfikat MEN potwierdzający zdobyte kompetencje Lidera zmian.

Minister Edukacji Narodowej powierzy Liderom zmian wykonanie zadań realizowanych w projekcie „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zadaniem Liderów zmian będzie zorganizowanie spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla kadry pedagogicznej szkół i placówek w łącznym wymiarze 50 godz. (każdy z Liderów zmian), podczas których przekażą informacje dotyczące modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozpoznawania ryzyka wystąpienia u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się i udzielania odpowiedniego wsparcia w tym zakresie, a także realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Liderzy zmian przeprowadzą nieodpłatnie takie spotkania dla 2 grup nauczycieli po 25 osób każda w ramach tygodniowego wymiaru czasu pracy, w okresie od 24 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

MEN, 19 maja 2010
A.R./A.D., 19 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży