Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN: będzie możliwość odwoływania się od oceny maturalnej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
"Maturzysta będzie miał więcej praw. Poprawione zostaną również zasady organizowania olimpiad" - mówił Mirosław Sanek, dyrektor Gabinetu Politycznego MEN. "Pracujemy nad tym, by maturzysta mógł się odwołać do niezależnego grona ekspertów. Być może będzie to ciało podległe Ministerstwu Edukacji, ale niezależne odCKE. Chcemy, by procedura sprawdzania prac była dwuinstancyjna. Odwołanie będzie oczywiście możliwe po spełnieniu konkretnych kryteriów nad którymi trwają jeszcze prace.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ocena jest decyzją merytoryczną, o specyficznym charakterze, i nie można się od niej odwołać, bo to nie jest decyzja administracyjna. Sędziowie zgłaszali też zdania odrębne. My podzielamy ich stanowisko i uważamy, że aktualna sytuacja narusza konstytucję" – powiedział.

W sprawie olimpiad dyr. Sanek powiedział: "W styczniu będziemy analizować zasady organizowania konkursów przedmiotowych, czyli tzw. olimpiad. Musimy to przeorganizować. Konkursy są organizowane przez dziwne podmioty i mają różny zakres przedmiotowy. Nie jest jasne, które z nich mogą być brane pod uwagę przy rekrutacji na studia, a które nie. Musimy zlikwidować chaos organizacyjny, na który od dawna narzekają wszyscy zainteresowani tym tematem".

Zmiany mogą zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2016/17.

rp.pl, 7.01.2016
A.B., 7 stycznia 2016

Zobacz też:
Unieważnienie egzaminu maturalnego (analiza, luty 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży