Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Medal św. Jerzego dla Krystyny Starczewskiej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Krystyna Starczewska została tegoroczną laureatką Medalu Św. Jerzego, przyznawanego za „zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem”.

W uzasadnieniu napisano: „Krystyna Starczewska to założycielka (w 1989 roku) I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – pierwszej po upadku PRL niezależnej szkoły. Walczyła i walczy ze „smokami” panoszącymi się po polskiej oświacie. Mają one różne oblicza: formalizmu, łamania charakterów, zakłamania, bezduszności... Założony przez Starczewską zespół szkół (na Bednarskiej i Raszyńskiej w Warszawie) stał się dowodem, że szkoła nie musi być potworem. Młodzi uczą się tu odpowiedzialności, postaw ludzkich i obywatelskich, dostrzegania różnorodności kultur i wyznań. Hasłem jest wielość, która wzbogaca”.

Kapitułę nagrody tworzą: Barbara Skarga, ks. Adam Boniecki, Władysław Stróżewski, Andrzej Zoll i abp Józef Życiński. Drugim tegorocznym laureatem jest Leszek Balcerowicz. Dotychczas medal otrzymali między innymi: ks. Arkadiusz Nowak, Janina Ochojska, Jacek Kuroń, bp Tadeusz Pieronek, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Václav Havel, Adam Michnik, Norman Davies , Barbara Skarga, abp Józef Życiński, Anna Dymna, Leszek Kołakowski.

„Tygodnik Powszechny” publikuje artykuły pokazujące doświadczenia zawodowe Krystyny Starczewskiej.

Tygodnik Powszechny, 7.06.2009
A.D./A.R./A.B., 7 czerwca 2009

Zobacz też:
Krystyna Starczewska "Szkoła podejrzliwości"

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży