Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Matura z religii

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według Katarzyny Hall, minister edukacji, nie ma merytorycznych przeszkód, aby religia znalazła się na liście dodatkowych przedmiotów do wyboru na maturze. Trzeba jednak dokładnie ocenić, czy przepisy prawne na to zezwalają. Rozmowy z przedstawicielami episkopatu będą się toczyć równolegle do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który ma zbadać, czy wliczanie oceny z religii do średniej jest zgodne z Konstytucją. Wyrok Trybunału pomoże określić prawny status religii jako przedmiotu szkolnego. Będzie to wskazówką przy ewentualnym wprowadzaniu religii na maturze.

Wprowadzenie religii na maturę wymaga określenia wymagań, wydania informatorów, ustalenia kryteriów oceniania. W przypadku religii sprawa jest o tyle szczególna, że podstawa programowa nauczania religii jest zatwierdzana nie przez MEN, ale przez władze kościelne. Dlatego przypuszczalnie to poszczególne kościoły i związki wyznaniowe będą musiały opracować wymagania egzaminacyjne na maturę z religii.

Sprawa wzbudza kontrowersję. Po pierwsze - nie wszyscy uczniowie są wierzący. Po drugie - w Polsce matura to egzamin państwowy, decyduje o przyjęciu na studia. A religia w szkołach funkcjonuje poza państwowym systemem edukacji - o jej nauczaniu decyduje strona kościelna.

Problem katechezy w polskich szkołach będzie również przedmiotem badania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która monitoruje sprawę w Strasburgu, podkreśla, że niewierzący uczniowie nie zawsze mają możliwość chodzenia na alternatywne lekcje etyki. Lekcje religii prowadzą wszystkie szkoły, etykę tylko 334. Na 27 tys. etatów dla katechetów przypada 110 etatów dla nauczycieli etyki.

6 grudnia odbyło się spotkanie minister Hall z przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski abp. Kazimierzem Nyczem. Tematem spotkania była matura z religii. Wprowadzenie zmian w egzaminie maturalnym wymaga ogłoszenia rozporządzenia najpóźniej na początku roku szkolnego poprzedzającego ten, w którym chce się zmiany wprowadzić. W tym przypadku, gdyby rozporządzenie ogłoszono we wrześniu 2008, matura z religii mogła by się odbyć już w roku szkolnym 2009/10.

Pani minister podkreśliła, że przygotowanie matury z religii byłoby zadaniem kościoła wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Również inne kościoły, poza rzymskokatolickim miałyby prawo do egzaminu z religii.
W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MEN napisano: „W spotkaniu wzięli udział merytoryczni współpracownicy obu stron. Wymieniono doświadczenia i materiały dotyczące dotychczasowego przebiegu prac i oceniono je jako poważnie zaawansowane. W pracach tych biorą też udział inne Kościoły i związki wyznaniowe. Przewidywane są dalsze prace, umożliwiające zdawanie religii na maturze jako wybranego przedmiotu dodatkowego”.

Lewica zapowiada sprzeciw. Ryszard Kalisz uważa, ze matura z religii jest sprzeczna z artykułem 25 Konstytucji i Konkordatem.

Głos Nauczycielski, Polska, 4.12.2007, Gazeta Wyborcza, MEN, Radio ZET, 7 grudnia 2007
I. D., 9 grudnia 2007

Zobacz też:
Średnia z religii zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego
Nauka religii przed Trybunałem Praw Człowieka

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży