Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Matura z matematyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„W roku szkolnym 2009/2010, po 25 latach nieobecności, język przyrody czyli matematyka wróci na maturę jako przedmiot obowiązkowy” – powiedział wiceminister Zbigniew Marciniak na konferencji prasowej, zorganizowanej 28 sierpnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Uczniowie w roku 2010 będą zdawać na poziomie podstawowym obowiązkowo pięć egzaminów: ustny i pisemny z języka polskiego, ustny i pisemny z języka obcego oraz matematykę. Wynik pozytywny na egzaminie z matematyki będzie gwarantowało, podobnie jak w przypadku innych egzaminów, zdobycie co najmniej 30 proc. punktów.

MEN, Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski 29.08.2008
I. D., 29 sierpnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży