Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Lokalny bon oświatowy

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W wywiadzie udzielonym „Gazecie Prawnej” Minister Katarzyna Hall opowiedziała się za bonem lokalnym, wprowadzanym przez samorządy terytorialne na swoim terenie. Ministerstwo będzie namawiało władze lokalne do podziału środków na szkoły proporcjonalnie do liczby uczniów. To sposób na racjonalizację wydatków i stworzenie optymalnej sieci szkolnej.

Resort nie zamierza ustalać krajowych standardów oświatowych, np. liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela. Zdaniem pani minister wprowadzenie ogólnopolskich standardów zatrudnienia jest bardzo trudne, lepsza jest standaryzacja lokalna. Ministerstwo zapowiada również pozostawienie rejonizacji, która „odgrywa swoją rolę choćby przy kontrolowaniu przestrzegania obowiązku szkolnego”.

Gazeta Prawna, 16.01.2008
A. B./I. D., 20 stycznia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży