Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Lista absurdów w edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dyrektorzy zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) przez rok zbierali dane o absurdach występujących w edukacji. Zebrali ich około 20 ale uważają, że lista nie jest zamknięta.

Ich uwagi dotyczą m.in. dat ważności legitymacji szkolnych i problemów związanych ze zmianą ich wzoru , rekrutacja do szkół i związana z tym biurokracja i zagubienie rodziców, rozpowszechnianie w internecie tematów ustnej matury, niemożliwości dokonania oceny pracy dyrektora jeśli jest on zatrudniony jako pełniący obowiązki i wiele innych.

Zdaniem Marka Pleśniara, przewodniczącego OSKKO, lista absurdów nie zostanie nigdy zamknięta. Rozbudowana ustawa oświatowa, która reguluje najdrobniejsze kwestie, to moloch, który będzie rodzić kolejne absurdy.
Lista ta we wrześniu zostanie przekazana minister edukacji.

Dziennik Gazeta Prawna, 26.06.2015

Komentarz Redakcji Monitora
Pytałyśmy Ministerstwo Edukacji o działania i wnioski zespołu ds odbiurokratyzowania dokumentacji szkolnej. 12 maja otrzymałyśmy obszerną odpowiedź (wkrótce zostanie opublikowana w Monitorze); cytuję fragment tej odpowiedzi:

"Rozwiązania proponowane przez Zespół wpłynęły na zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.u. z 2014 r. poz. 1170). Istotną konkluzją prac Zespołu jest to, że znaczna część dokumentacji prowadzonej w szkołach jest dokumentacją wyłącznie szkolną, wprowadzaną wewnętrznie przez dyrektorów szkół".

Wygląda na to, że teraz powinnyśmy o przebieg i wyniki prac zespołu dopytać OSKKO.
A.D.
A.B., 26 czerwca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży