Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

List ZNP do przewodniczących klubów poselskich z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie statusu zawodowego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list do przewodniczących wszystkich klubów poselskich z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie statusu zawodowego nauczycieli. Według ZNP, Kartę Nauczyciela należy dostosowywać do zmieniających się warunków, jednak „absolutnie nie można zrezygnować ze szczególnych, wynikających ze specyfiki zawodu nauczycielskiego, zawartych w niej regulacji". Związek wymienia wśród nich zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli, określenie maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego, gwarantowanie minimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli oraz awans zawodowy, przyznawany przez zewnętrzne instytucje administracji szkolnej. ZNP chce też zachowania przysługujących nauczycielom świadczeń pracowniczych, w tym zwłaszcza: rodzaju i wysokości świadczeń socjalnych, zasad korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia, zasad naliczania i korzystania z funduszu na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli.

„Tocząca się od kilku miesięcy dyskusja na temat pozycji i statusu zawodowego nauczycieli w Polsce nie wynika z troski o właściwe usytuowanie prawne nauczyciela, jako zawodu zaufania społecznego” – mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. Jego zdaniem, większość postulatów dotyczących zmian w Karcie podyktowana jest chęcią oszczędności. „Nie możemy zgodzić się na uzależnienie warunków pracy nauczycieli od organu prowadzącego, od zapatrywań i systemu gradacji priorytetów lokalnych samorządów" - napisano w liście do przewodniczących klubów poselskich.

Serwis Samorządowy PAP, 9 marca 2011
A.R./A.D., 9 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży