Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

List Rzecznika Praw Dziecka

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował do dzieci list, w którym czytamy: „Nikt nie ma prawa Was bić ani poniżać. Nikt nie ma prawa Was obrażać. Macie prawo być wysłuchani w każdej sprawie, bez względu na to, jakie osiągacie wyniki w nauce. Patrzcie na innych tak, jak chcielibyście, by patrzono na was i traktujcie ich tak samo, jak chcielibyście być traktowani. Wierzę, że kiedy wszyscy będziemy postępować według powyższych zasad, mniej będzie krzywdy i naruszeń praw dziecka”.

Rzecznik zachęcił, aby w przypadkach łamania praw, dzieci kontaktowały się z jego biurem, za pośrednictwem strony www.strefamlodych.pl lub dziecięcego telefonu zaufania.

Marek Michalak spotkał się też z minister edukacji Katarzyną Hall, by omówić współpracę swojego biura z jej resortem, wziął także udział w naradzie Kuratorów Oświaty. W trakcie rozmowy poruszano m.in. temat zbliżającego się rozpoczęcia nowego roku szkolnego - zwłaszcza w kontekście rozszerzenia obowiązku szkolnego na dzieci sześcioletnie. Zajął się także sytuacją dzieci w regionach, które najbardziej ucierpiały z powodu wichur. Wystąpił do władz województw opolskiego, śląskiego, łódzkiego i podlaskiego z prośbą o przekazanie w trybie pilnym informacji o liczbie rodzin z dziećmi pozbawionych dachu nad głową i wymagających udzielania natychmiastowej pomocy.

Rzeczpospolita, 27.08.2008
I. D., 27 sierpnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży