Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

List otwarty pracowników CODN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
List otwarty Pracowników Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Z niepokojem przyjęliśmy fakt, że po powrocie z przerwy świątecznej zastaliśmy na stanowisku wicedyrektora CODN pana Pawła Zanina, osobę nieposiadającą doświadczenia w edukacji a także w zakresie zarządzania placówką doskonalenia nauczycieli. Czujemy się również bardzo zaniepokojeni tym, że reprezentując naszą instytucję, pan Zanin wypowiada się publicznie w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującą wiedzą.

W związku z tym w dniu 3 stycznia 2007 r. zwróciliśmy się do Pani Dyrektor CODN Teresy Łęckiej o ponowne przeanalizowanie decyzji w sprawie powołania p. Pawła Zanina na stanowisko wicedyrektora CODN oraz sprostowanie na łamach prasy wypowiedzi, której udzielił p. Zanin „Gazecie Wyborczej” w dniu 3 stycznia br. (www.gazeta.pl). Wypowiedź ta deprecjonuje wieloletni dorobek naszej instytucji. Odnosi się ona do prywatnych poglądów pana Pawła Zanina, do których ma pełne prawo. Jednak ich publiczne wyrażanie w wywiadzie, którego udzielił jako wicedyrektor CODN, uznajemy za wysoce niewłaściwe. Powoduje to, że CODN może być postrzegany jako instytucja, która odrzuca wyniki badań naukowych oraz stoi w niezgodzie z prawodawstwem Polski, Unii Europejskiej i Rady Europy.

Ponadto, zachowanie pana Pawła Zanina podczas konferencji prasowej, na której w dniu 29 czerwca 2006 r. ogłoszono zawiązanie Koalicji na Rzecz Edukacji, podważa jego wiarygodność. Na spotkaniu tym przedstawił się jako uczeń nienależący do żadnej partii politycznej (na stronie http://walbrzych.lpr.pl prezentowany jest jako członek partii Liga Polskich Rodzin oraz organizacji Młodzież Wszechpolska) i w sposób niestosowny deprecjonował wypowiedzi autorytetów w dziedzinie edukacji (http://serwisy.gazeta.pl/edukacja ).

Jesteśmy przekonani, iż zarówno pracownicy, jak i Dyrekcja CODN w swojej oficjalnej działalności powinni zachować neutralność światopoglądową a wystąpienie p. Pawła Zanina neutralność tę głęboko narusza.

Nie zgadzamy się, aby osoba prezentująca takie poglądy i publiczne zachowanie oraz niemająca doświadczenia pracy w edukacji reprezentowała naszą instytucję.

Uważamy, że pracownicy CODN mają prawo oczekiwać, by ich firma była zarządzana przez osoby o najwyższych kompetencjach i autorytecie w dziedzinie edukacji.

Niżej podpisani pracownicy CODN

Ewa Bobińska
Liliana Budkowska
Marta Choroszczyńska
Izabela Dacewicz
Agnieszka Fijałkowska
Joanna Gospodarczyk
Janusz Kostynowicz
Katarzyna Koszewska
Beata Kossakowska
Zofia Kuklińska
Beata Łuba - Krolik
Ewa Lubczyńska
Małgorzata Pomianowska
Joanna Różańska
Monika Skrocka
Aurelia Szczerba
Jan Szczerba
Beata Walkiewicz
Izabela Witczak
Tadeusz Włodarczyk
Katarzyna Zakroczymska
Jadwiga Zarębska

Warszawa,8 stycznia 2007 r.
A. D., 8 stycznia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży