Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

List minister Katarzyny Hall w sprawie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister edukacji Katarzyna Hall napisała list do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i gimnazjów w związku z organizacją udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie nowych przepisów. Czytamy w nim między innymi: „Naturalne jest, że nowe rozwiązania wymagają pewnego dodatkowego wysiłku, a w trakcie ich wdrażania mogą pojawić się różne wątpliwości co do właściwej interpretacji i stosowania przepisów. (…) Przede wszystkim - zanim zaczniemy planować i organizować działania przewidziane w przepisach - trzeba ocenić czy i którzy uczniowie wymagają dodatkowej pomocy”. W liście minister Hall omawia możliwości wynikające z nowych uregulowań prawnych. Cały list dostępny na stronie internetowej MEN.

MEN, 29 marca 2011
A.R./A.D., 29 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży