Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

List do samorządowców

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Przewodnicząca sejmowej komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, posłanka Krystyna Szumilas (PO), przesłała przedstawicielom samorządów terytorialnych w całym kraju list, w którym zwraca uwagę na głosowane obecnie w Sejmie poprawki do ustawy o systemie oświaty. Posłanka Szumilas podkreśliła w liście, że przegłosowana już poprawka, wprowadzająca zmianę sposobu wybierania dyrektorów szkól, w istotny sposób narusza kompetencje samorządów.

List do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków
Szanowna(y) Pani(e)
Chcę zwrócić Pani(a) uwagę na próbę znacznego ograniczenia kompetencji samorządu terytorialnego w realizowaniu zadań oświatowych i prosić o podjęcie działań zmierzających do zahamowania tego procesu.

W Sejmie, w ekspresowym tempie przebiega debata nad rządowym projektem zmiany ustawy o systemie oświaty. Prace prowadzone są w Komisji Solidarne Państwo, której członkami są jedynie posłowie koalicji rządzącej, z pominięciem merytorycznych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego, i Polityki Regionalnej. Podczas drugiego czytania Liga Polskich Rodzin zgłosiła poprawkę, która wykracza poza materię projektu i znacznie ogranicza kompetencje samorządu terytorialnego w prowadzeniu zadania własnego jakim jest edukacja.

Przyjęta głosami posłów PiS, LPR i Samoobrony poprawka wprowadza obowiązek uzyskania zgody kuratora oświaty na powierzenie stanowiska dyrektora szkoła kandydatowi wybranemu w konkursie. Zgodę kuratora oświaty będzie musiał(a) Pan(i) uzyskać również w przypadku chęci przedłużenia kadencji dyrektorowi szkoły na następny okres lub powierzenia zastępstwa wicedyrektorowi. Wyrażając sprzeciw, kurator oświaty nie będzie musiał uzasadniać swojego stanowiska. Poprawka została przyjęta bez konsultacji społecznych, bez zasięgnięcia opinii samorządów terytorialnych.

Niezgodny z zasadami demokracji jest również tryb pracy nad zmianą ustawy. Komisja Solidarne Państwo, której członkami są jedynie posłowie koalicji rządzącej, wbrew zwyczajowi parlamentarnemu nie wystąpiła o opinie komisji Samorządu Terytorialnego i Edukacji. Szybkie tempo prac (skierowanie do Komisji Solidarne Państwo 15 lutego, prace Komisji 20-21 luty, II czytanie 1 marca, III czytanie 2 marca), szczególnie krótki okres pomiędzy II a III czytaniem przy prawie 50 poprawkach może też być przyczyną wielu błędów, których konsekwencje w przyszłości będą ponosiły samorządy.

Zdaniem Platformy Obywatelskiej proponowane zmiany w ustawie o systemie oświaty są wyrazem braku zaufania koalicji rządzącej do samorządów terytorialnych. Są wyrazem lekceważenia ich roli w życiu kraju i lokalnych społeczności.

Chcąc zapobiec ustanowieniu złego prawa proszę Pana(ią) o interwencję i rozmowy z posłami i senatorami rządzącej koalicji. Tylko wspólne działanie parlamentarzystów i samorządowców może zapobiec wprowadzeniu tak niekorzystnych dla samorządów zapisów.
Krystyna Szumilas

A. D., 6 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży